Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company

Hold om meg

En forestilling om folk på pub

Tekst: Morten Lorentzen, Musikk: Morten Lorentzen og Jan Eggum

Spilles på Dr. Wiesener Pub (Bergen)


4. oktober 2019, kl. 19.30
5. oktober 2019, kl. 18.00
6. oktober 2019, kl. 18.00
7. oktober 2019, kl. 19.30
8. oktober 2019, kl. 19.30Hva er meningen med livet? Å komme på TV? Hvorfor ikke! Man må vel i alle fall gripe sjansen når den byr seg? Hvem har råd til å la være? Hvem er såpass tilfreds med sitt eget lille hverdagsliv at hen kan tillate seg å takke nei til en plass i lyset? Alle vil jo bli sett, og på TV blir man om ikke sett, så i hvert fall sett på. Er ikke det så godt som? 

Hold om meg blir vi kjent med en gjeng vanlige, men slitne karakterer. De tilbringer det meste av tiden sin på den lokale puben, uten store begivenheter i hverdagen. Dette endrer seg imidlertid når et TV team dukker opp og vil lage reality TV fra deres pub. Livet blir snudd på hodet for disse stamkundene, og i et krampeaktig forsøk på å forbedre sine liv og muligheter, lar de seg forlede og forføre inn i illusjonen om berømmelse og betydningsfullhet...

Etter suksessen i 2018 er Hold om meg tilbake. Et musikalsk og i stor grad humoristisk stykke, med et seriøst budskap om menneskeverd, forventning til livet og fellesskap. Forestillingen handler om folk på en pub, og spilles i autentiske omgivelser på puben Dr. Wiesener i Bergen, med pubens egne stamkunder i rollene. Slik blir Hold om meg en utradisjonell, uformell og upretensiøs teaterforestilling, om og med vanlige folk. Med humor, musikk, bergensk skarphet og vidd, ekthet og sårbarhet, formidler Hold om meg en fortelling om mennesker. Mennesker som gjør så godt de kan med de livene de har fått utdelt. Mennesker som strever, men som finner styrke og samhold hos hverandre. Mennesker som trenger å bli sett.


Prosjektet er støttet av Grieg Foundation og Bergen Kommune

Presse:

TV:

RADIO:

AVIS: 
Bergensmagasinet: Teater på Pub
ENGLISH

In the play "Hold me" we get to know a group of ordinary and pretty tired characters. They spend most of their time in the local pub, without anything important happening. This changes however when a TV team appears and wants to make reality TV from their pub. The regulars get their lives turned upside down, and in a desperate attempt to improve their situation they let themselves be misled and seduced by the illusion of fame and significance... 

"Hold me" is a musical and to a great extent humorous piece of theatre, with a serious message about human worth, expectations to life and community. The play is about people in a pub and is performed in authentic surroundings in the pub Dr. Wiesener in Bergen, with the pub's own regulars playing the different characters. This makes "Hold me" an untraditional, informal and unpretentious theatre performance, with and about ordinary people. 

With humour, music, Bergen banter and sharpness, authenticity and vulnerability, "Hold me" tells a story about people. People who do their best with the lives they have been given. People who struggle, but who find strength and unity with each other. People who need to be seen.