Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company

Sørgelige greier

En forestilling om å miste og finne seg selv igjen

For English scroll down


Manus av Morten Lorentzen, musikk av Knut Reiersrud

Spilles 31. oktober - 1. november kl. 19.30; 2. november kl. 14.30 & 19.30
Studio 64, Majorstuhuset, Kirkeveien 64, 0364 Oslo

BILLETTER: 150 kr, online: www.thelittleboxoffice.com/bacalao/ 

Prosjektet er støttet av Extra Stiftelsen

 Fire jenter tropper opp, med knuste hjerter og skjøre sinn, på livets danseskole.
De har én ting felles: de er etterlatte etter mennesker som har tatt sitt eget liv. 
Nå har de meldt seg på danse - og selvutviklingskurset "Og så videre" 
for å komme seg videre i livet. Lettere sagt enn gjort.


                                   


I Sørgelige greier følger vi jentene på deres vaklende, sårbare ferd
mot å leve med en utålelig sorg og smerte. Hva skal egentlig til for å
"komme seg videre"? Kan man danse det vekk? Skal vi glemme eller huske?
Dele eller holde for oss selv? Leve eller gi opp? 
Og hvorfor skal vi leve når alt gjør så vondt? 
Dette er spørsmålene Sigrid, Sissel, Marthe og Åse jobber seg gjennom...
på tragikomisk, hjerteskjærende og beundringsverdig vis.
                                                                                                                                        


I Norge dør over dobbelt så mange mennesker av selvmord enn i trafikken hvert år.
Årlig behandles mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk.
På verdensbasis dør en million mennesker hvert år i selvmord.
Flere dør av selvmord enn av krig, vold og kriminalitet til sammen. Likevel er selvmord 
fortsatt et av vår tids siste tabuer. Dette er utgangspunktet for forestillingen Sørgelige greier
en forestilling om og med etterlatte etter selvmord. En direkte, ærlig, humoristisk,
alvorlig, nær og personlig forestilling om å sitte igjen når noen man er glad i
har tatt sitt eget liv. Om livets universelle bakside: sorgen. 


 


                                               

                                    


Presse:

TV:                                                                                                                                                                      

AftenpostenTV                                                                                                                           

NRK Østlandssendingen                                                                                                                                                         

Avis:                                                                                                                                                     

http://www.vl.no/meninger/de-etterlattes-smertefulle-dag-1.277078                                          

http://www.budstikka.no/kultur/det-finnes-ingen-mening-i-at-hun-skulle-do-1.8637490

Radio 

http://radio.nrk.no/serie/jacobsen/DMPO24021514/28-10-2014#t=3m54s  


English


In "Sad stuff" we follow four girls on their faltering and vulnerable journey
towards living with an unbearable grief and pain. 
What does it really take to "move on"? Can you dance the pain away?
Should we forget or remember? Share or keep to ourselves?
Live or give up? And why should we live when everything hurts?
These are the questions that Sigrid, Sissel, Marthe and Åse work themselves through...
in a seriocomic, heartbreaking and admirable way.

In Norway there are twice as many people dying from suicide than in traffic accidents each year.
Yearly between 4000 and 6000 suicide attempts are being treated. 
On a world basis 1 million people die from suicide every year. More people die from suicide
than from war, violence and crime together. Still suicide is one of our time's last taboos.
This is the starting point for the project "Sad stuff", a performance with and about people
who have lost loved ones to suicide. An honest, funny, serious and personal performance 
about being left behind when someone you love has taken their own life.
About the universal flip side of life: grief. 


Kilde: 

http://www.fhi.no/eway/default.aspxpid=239&trg=List_6212&Main_6157=6261:0:25,8148&MainContent_6261=6464:0:25,6341&List_6212=6218:0:25,6354:1:0:0:::0:0