Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company

Veien hjem går gjennom skogen

En vandreforestilling blant byråkrater og andre dyr

For English scroll downNordre Ammerud Gård, Ammerudveien 49B, 0958 Oslo

28. september: kl. 18.30
29. september: kl. 16

BILLETTER: 100 kr per stk. (kun til salgs på nett): www.thelittleboxoffice.co/bacalao/ 

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd
I "Veien hjem går gjennom skogen" møter vi Olav og vennene hans 
på leting etter sitt nye hjem, et tidkrevende og utfordrende prosjekt 
fullt av hindringer. For at vennegjengen skal få seg et fint og trygt sted 
å bo må de først gjennom en stor og uoversiktlig skog. Dette er ikke en 
hvilken som helst skog, men en byråkratisk skog full av rare dyr. 
Vi møter bl.a. den utslitte og ulykkelige saksbehandleren, den 
PR-kåte politikeren og ikke minst den stressa byråkraten, som ikke synes 
han kan si ja for da kan man jo risikere at «det blir noe av alt mulig»...

Veien hjem går gjennom skogen er et samarbeidsprosjekt mellom 
Bacalao Performance Company, dramatiker Morten Lorentzen 
(Felix' Fantastiske Orkester og Førstereisog bofellesskapet for 
psykisk utviklingshemmede, Felles Framtid. Dette er et pionerprosjekt, 
hvor utviklingshemmede spiller teater sammen med funksjonsfriske. 
Forestillingen belyser den vanskelige situasjonen ang. jobb og bolig for 
mange psykisk utviklingshemmede og deres pårørende i Norge idag.

mange år har politikere i Norge forsømt de forpliktelsene de har avgitt om at psykisk utviklingshemmede har rett på bolig. I Stange kommune er det over 30 psykisk utviklingshemmede som står i kø for å få bolig. I Oslo kan så mange som 800 stå uten bolig i
2016. 
Det leveres utredninger og det avleveres positive intensjoner,
men det 
følger ikke penger med. Mange psykisk utviklingshemmede er
avhengige 
av initiativ og langvarig innsats fra sine foreldre for å
få realisert ønsket 
om egen bolig, men mange private initiativ mislykkes også. 
Det mangler penger og vilje i kommunene til å støtte prosjektene.Veien hjem går gjennom skogen er en forestilling om gode intensjoner
som drukner i meningsløst byråkrati, om systemer, sakgsganger og
urimelighet, overvunnet av felleskap, vennskap og en liten gruppe
mennesker's store pågangsmot.
 
Olav og vennene «spiller seg selv», i en humoristisk, sjramerende, varm, ekte og uforutsigbar teateroppsetning.  
Presse: English

"The way home goes through the forest"

For many years politicians in Norway have neglected their commitments of
providing mentally challenged people with their own accommodation. In
the borough of Stange there are over 30 mentally challenged people
queuing for accommodation. In Oslo as many as 800 could be without
accommodation in 2016. There are reports and positive intentions, but
no money to accompany these. A lot of mentally challenged people are
dependent on initiatives and long term efforts from their parents to
realise the wish for own accommodation. But many private initiatives
are also unsuccessful, as there are no money and will in the councils
to support the projects.


"The Way Home goes through the Forest" deals with the difficult situation regarding work and accommodation for a lot of mentally
challenged people and their relatives in Norway today. This is a piece
of theatre about good intentions drowning in pointless bureaucracy, about systems, proceedings and unreasonableness, overcome by community, friendship and a small group of people's big determination.
Olav and his friends are playing themselves in a funny, charming, real and unpredictable
performance. 


The project is supported by Arts Council Norway.